اسپری دود


اشتراک گذاری:
  • ظرفيت:٣٠٠ ميلي ليتر
  • سازگار با محيط زيست
  • عدم آسیب به برد و قطعات الکتریکی
  • تست آسان و سریع در فعال سازی دتکتور
  • مناسب براي انواع دتكتور دود​