اخبار

WhatsApp Image 2022-07-23 at 4.11.55 PM

پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

Artboard 4 copy 2

برگزاری اولین همایش آموزشی تجهیزات اعلان حریق استان کرمان

بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان گیلان (رشت)

حضور سیستم های اعلام حریق SENS در در بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان گیلان (رشت)

Artboard 4 copy 2

ورود وندور لیست و اخذ تائیدیه آتش نشانی جزیره کیش

Artboard 4 copy 2

حضور سیستم های اعلان حریق sens در نمایشگاه بین المللی فن آوران الکترونیک و کامپیوتر ETEX1400 استان گیلان

Artboard 4 copy 2 (1)

حضور سیستم های اعلان حریق sens در نمایشگاه بین المللی HSE تهران

Artboard 4 copy 2

حضور شرکت sens در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش استان فارس (شیراز)

Artboard 2 copy 2

حضور شایسته سیستم های اعلان حریق sens در نمایشگاه بین المللی فناوری های ساختمان هوشمند و سیستم های الکتریکی  واقع درکشور ترکیه (شهر استانبول) …

Group 8 copy 2

حضور شرکت sens در نمایشگاه بین‌المللی باکو

Artboard 4 copy 2

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه ISO 17025 برای شرکت سنس

Artboard 4 copy 2

ورود به وندورلیست و اخذ تائیدیه ی آتش نشانی استان گیلان

Artboard 4 copy 2(1)

ورود به وندورلیست و اخذ تائیدیه ی آتش نشانی استان آذربایجان شرقی