حضور شرکت sens در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش استان فارس (شیراز)

Artboard 4 copy 2
اخبار

حضور شرکت sens در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش استان فارس (شیراز)

حضور شایسته سیستم های اعلان حریق sens در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش استان فارس (شیراز) را خدمت هیئت مدیره، مدیر عامل وکلیه مدیران و کارکنان پر تلاش گروه فناوری سانا پژوهش گستر تبریک عرض می نماییم.