سنس، اولین صادرکننده محصولات اعلان حریق

Artboard 4 copy 6
Admin / اخبار

سنس، اولین صادرکننده محصولات اعلان حریق

سنس، اولین صادرکننده محصولات اعلان حریق

پلن گسترش بازار محصولات sens به بازارهای خارجی از سال 94 در واحد فروش این شرکت مطرح و مطالعات لازم در این خصوص انجام پذیرفت. مطابق مطالعات و بررسی های انجام شده، اقدامات اجرایی زیر در دستور کار واحدهای مرتبط شرکت قرار گرفت:

  • تبلیغات گسترده در سایتهای اینترنتی کشورهای هدف
  • اخذ تاییدیه های معتبر بین المللی
  • ارتقای کیفیت محصولات در سطح محصولات اروپایی
  • مطالعه فرهنگ و قوانین و مقررات مربوط به اعلان حریق در کشورهای هدف
  • شرکت در نمایشگاههای مربوطه
  • و ….

در نتیجه اقدامات فوق، شرکت  sens توانست به برخی از بازارهای مورد نظر ورود نماید که یکی از مهمترین آنها بازار کشور ترکیه می باشد. در حال حاضر، نماینده این شرکت در کشور ترکیه و شهر استانبول شرکت AVP می باشد که به صورت انحصاری بر روی فروش محصولات sens به اقصاء نقاط کشور ترکیه فعالیت می نماید و تاکنون پروژه های بسیار زیادی با برند sens در این کشور به انجام رسانده است.