نمایشگاه ایپاس ۱۳۹۸ – ۸ تا ۱۱ مهر

گزارش تصویری ۸ مهر تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ نمایشگاه ایپاس

محل نمایشگاه: تهران، مصلی، غرفه F3

جهت مشاهده کامل تصاویر نمایشگاه ایپاس با حضور شرکت سنس اینجا کلیک کنید